Touko Aalto Hyvällä tai huonolla idealla ei ole puoluekirjaa

Kaikki blogit puheenaiheesta Aluekehitys

LAPPI TARVITSEE ALUEKEHITTÄJÄÄ JUURI AMMATILLISELTA KOULUTUKSELTA

LAPPI TARVITSEE ALUEKEHITTÄJÄÄ JUURI AMMATILLISELTA KOULUTUKSELTA

Lapissa on käynnissä kova vääntö korkea-asteen koulutuksen omistajapolitiikassa. Organisaatiomuutosten ja omistajakoukeroiden varjoon on jäänyt ammatillisen 2. asteen ja ammatillisen korkea-asteen saumaton nivelvaihe ja miten se turvataan jatkossa, jos Lapin korkeakoulukenttään tulee uusi organisaatio, yliopiston vetämä yksi korkeakoulu.

Muu Suomi hoitaa Helsingin mummot

Eilen uutisoitiin siitä, kuinka paljon verotuloja Helsingistä virtaa muuhun Suomeen. Tämä on mielestäni väärää vastakkainasettelua. On selvää, että valtionosuudet pitää jakaa oikeudenmukaisesti ottaen huomioon maakuntien huoltosuhde. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla lasten ja nuorten osuus väestöstä on huomattavan suuri eli maakunta on Suomen nuorimpia väestöltään.

Yllätysministeri - ministerin yllätykset?

Päivän kevennys: Kun Anne Berner otettiin ministeriksi, nimitin häntä yllätysministeriksi. Olin täysin väärässä, jälleen kerran.

Ministerinä hän vasta yllätys onkin.  Rautatieliikenteen lopettamiset, mediamarkkinointityöryhmä ja mitähän sitten seuraavaksi? Se tiedetään, että neljän vuoden jälkeen huolettomasti: back to business. Kaikkea hyvää kuitenkin.

Muuttavatko Keskusta ja Perussuomalaiset Suomen aluepolitiikkaa ?

Seuraavassa hallituksessa istuvat suurella todennäköisyydellä ainakin Suomen Keskusta ja Perussuomalaiset. Jos arvaus sallitaan, myös Kokoomus on mukana.

Tunnetusti sekä Keskusta että Perussuomalaiset ovat linjauksissaan puhuneet koko Suomen tasapuolisen kehittämisen puolesta. Maata on rakennettava niin, että sen yhtenäisyys säilyy, samoin kansalaisten elämisen ehdot, riippumatta siitä missä kukin asuu ja tekee työtänsä.

Itä-Suomen aluekehitys

Aluekehityksellä tarkoitetaan maakunnan asukkaiden toimeentulon ja hyvinvoinnin edellytysten tukemista. Käytännössä kehitystä tehdään edistämällä yritysten, yhdistyksien ja julkisen puolen toimintamahdollisuuksia. Kehitystyössä kannattaa keskittyä kunkin alueen olemassa olevien vahvuuksien hyödyntämiseen. Panostaminen osaamiseen, kestävään kehitykseen sekä paikallisesti tuotettuun uusiutuvaan energiaan vilkastuttavat alueen elinkeinotoimintaa. Päämääränä on itseään ruokkiva myönteinen kierre.

Suomi kuntoon kansanvaltaisen aluehallinnon avulla

Lapin liitto esittää tänään 8.4.2015 julkistetussa, uudessa kasvun ja kehityksen aluemallissaan, että tulevaisuudessa kansanvaltainen maakuntahallinto vastaisi alueen kehittämisestä ja maankäytöstä ja yksi valtion aluehallintoviranomainen valvonnasta, ohjauksesta ja luvituksesta.

Näin ratkaisin Lapin ja valtion sosiaalisen ja taloudellisen kriisin

Työpaikat, perustarpeet ja ostovoima

Nyt on otettava käyttöön syrjäseutujen julkisten palkkojen + 15 prosentin palkkatuki. Valtiollinen tukiraha luo työpaikkoja syrjäseuduille ja palauttaa hyvinvoinnin välillisesti koko valtioon.

Ensimmäiset vaikutukset ovat kaikkien julkisten palvelujen toiminnan palautuminen ja työpaikkojen lisääntyminen kaikilla syrjäalueilla. Myös kansalaisen ostovoima kohoaa. Tuki varmistaa kansalaisen perustarpeiden tyydyttymisen, ja nämä palvelut ja alueen asukkaiden ostovoima ovat myös yrittäjyyden elinehto.

Kasvusopimuksilla karistettiin Lappi strategisen kehittämisen kartalta

Oletteko kuulleet Kataisen hallituksen ja Suomen kahdentoista suurimman kaupunkiseudun solmimista kasvusopimuksista? Harva on. Kasvusopimukset solmittiin vuonna 2013. Niissä sovittiin valtion ja kaupunkiseutujen kesken strategisista kehittämisen painopisteistä vuosille 2013–2015 ja ne kattavat joukon erilaisia, strategisesti merkittäviä kehittämisteemoja. 

Cross-border -ajattelusta no-border -yhteistyöhön

Osallistuin alkuviikosta Oslossa nyt kuudetta kertaa järjestettyyn The High North -konferenssiin. Tapahtumassa mielenkiintoista oli kuulla erityisesti Suomen, Ruotsin ja Norjan pääministereiden nimittämän ”kasvua pohjoisesta” -selvitysryhmän työn alustavat tulokset.

Täysi tuki maakuntajohtajan pelinavaukselle

Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi kirjoitti eilen maakuntalehdissä sekä blogissaan ajatuksestaan, jonka mukaan meidän tulisi yhdessä valmistella selkeästi perusteltu ja konkreettinen esitys Lapin aluemallista tulevia hallitusneuvotteluja varten. Avaus on perusteltu ja tarpeellinen – toista tilaisuutta emme välttämättä tule saamaan.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä