Touko Aalto Hyvällä tai huonolla idealla ei ole puoluekirjaa

Mitä hallitusohjelma sanoo sote-uudistuksesta

Hallituksen tehtävänä on toteuttaa laatimaansa hallitusohjelmaa. Yksi sen keskeisin uudistus on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus, tuttavallisesti sote-uudistus.

Olen todennut useaan otteeseen, että hallituksen tulisi toteuttaa omaa hallitusohjelmaansa soten osalta. Asia kaipaa hieman tarkennusta.

 

Hallitusohjelma

 

Hallitusohjelmaan tehdyt kirjaukset uudistuksesta ovat kannatettavia.

Hallitusohjelmassa sanotaan näin:

 

“Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta. Uudistus toteutetaan palveluiden täydellisellä horisontaalisella ja vertikaalisella integraatiolla sekä vahvistamalla järjestäjien kantokykyä. Tällä on merkittävä vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen. Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton kokonaisuus.”

 

Hallitusohjelman mukaan uudistusta viedään eteenpäin seuraavalla tavalla:

 

  1. Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio ja rakenneuudistus

  2. Siirtyminen yksikanavaiseen rahoitukseen

  3. Valinnanvapauden ja tuotannon monipuolistuminen


 

Hallituksen linja

 

Hallituksen valinnanvapauslainsäädännön esitysluonnoksen yleisperusteluissa sanotaan heti alkuun seuraavaa:

 

Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sisältyy valinnanvapauden laajentaminen ja monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistaminen. (Johdanto, sivu 3.)

 

Varsin lavea tulkinta, eikö totta?

 

Hallitusohjelmassa sanotaan, että viimeisenä vaiheena toteutetaan valinnanvapauden ja tuotannon monipuolistuminen. Sitä ennen pitäisi toteuttaa palveluiden täydellinen integraatio ja siirtyminen yksikanavaiseen rahoitukseen.

 

Hallitusohjelmasta poiketen hallituksen linja rahoituksen osalta on nyt monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistaminen, ei siis siirtyminen yksikanavaiseen rahoitukseen.

 

Eikö hallitus osaa lukea omaa hallitusohjelmaansa?

 

Joku voi yrittää selittää asiaa sillä, että valinnanvapauden ja tuotannon monipuolistaminen ovat sama asia kuin valinnanvapauden laajentaminen. Uudistuksen etenemisjärjestyksen sekä rahoitusuudistuksen tavoitteen muutosta sen sijaan ei voi selittää mustasta valkoiseksi edes Paavo Väyrynen.

 

Valinnanvapauden ja tuotannon monipuolistaminen ovat myös merkitykseltään eri asioita kuin valinnanvapauden laajentaminen. Nämä kaksi asiaa saattavat kuulostaa samalta, mutta ne eivät tarkoita samaa. Muutenhan hallitusohjelman kirjaus olisi toistettu sellaisenaan myös hallituksen esitysluonnoksessa.

 

On hyvä, jos valinnanvapautta lisätään hallitulla tavalla ja tuotanto monipuolistuu niin, että palvelukenttä on monipuolisempi ja se pystyy tarjoamaan yksilöidympiä palveluita erilaisiin tarpeisiin.

 

Huonoa taas on, jos valinnanvapauden lisääminen on ideologinen itseisarvo, joka johtaa siihen, että palvelumarkkinat eivät edes monipuolistu vaan monopolisoituvat, jolloin markkinamekanismi ja kilpailu häviävät ja isot syövät pienet.

 

Tässä on se ero.

 

Kun olen asiaa tiedustellut kokoomuksen asiaa ymmärtäviltä edustajilta ja erityisavustajilta, vastaus on aina sama: “Vastustatko sinä valinnanvapautta? Joko sinä kannatat tai vastustat, päätä jo.”

 

Tämä kysymyksenasettelu on hyvin epä-älyllinen. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että markkinoille saadaan yhä enemmän pieniä ja paikallisia yrittäjiä ja palveluverkko monipuolistuu. Se on hyvä asia. Kysymys on siitä, millä tavoin uudistus tehdään. Nyt mennään suurimpien toimijoiden ehdoilla. 

 

Vastauksena kokoomukselle: kannatan valinnanvapauden lisäämistä hallitusohjelmaan kuvatulla tavalla. Vastustan valinnanvapautta hallituksen (kokoomuksen) linjaamalla tavalla. 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat